5/10/2003

Pesanan Luqman kepada anaknya, "Sepanjang hidupku, aku hanya memilih 8
kalimah dari pusaka para Nabi yang lalu iaitu:-

Apabila engkau sedang solat kepada Allah s.w.t. maka jagalah baik-baik
fikiran mu.
Apabila engkau berada di rumah orang lain, maka jagailah pandanganmu.
Apabila engkau berada di tengah-tengah majlis maka jagalah lidahmu.
Apabila engkau hadir dalam jamuan makan maka jagalah perangai mu.
Ingat kepada Allah s.w.t.
Lupakan budi baik mu pada orang lain.
Lupakan semua kesalahan orang lain terhadap mu.
Ingat kepada mati.

No comments: