5/10/2003

Warghhhhhhh geram, perangai? Warghhhhhhhhhhhhh

Dan Kami jadikan malam dan siang itu dua tanda (yang membuktikan kekuasaan
kami), maka Kami hapuskan tanda malam itu (sehingga menjadi gelap-gelita), dan
Kami jadikan tanda siang itu terang-benderang supaya kamu mudah mencari rezeki
dari limpah kurnia Tuhan kamu dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan
hitungan hisab (bulan dan hari) dan (ingatlah) tiap-tiap sesuatu (yang kamu
perlukan untuk dunia dan agama kamu), Kami telah menerangkannya satu persatu
(dalam Al-Quran) dengan sejelas-jelasnya.

(Al-Isra':12)

No comments: