7/13/2003

Dan bahawa sesungguhnya, Dia lah yang menyebabkan (seseorang itu b'gembira) tertawa, & menyebabkan ( seseorang itu berdukacita) menangis. [An-Najm : 43]

No comments: