2/15/2004

:D best kata kata nih..nak abadikan dalam jurnal...


Berkata Umar bin Al Khattab r.a:

"Belajarlah kamu ilmu dan belajarlah kamu dari ilmu keanggunan dan
ketabahan. Dan merendah dirilah terhadap guna yang kamu berikan
pelajaran. Supaya merendahkan diri pada orang yang kamu ajarkan.
Jangnlah kalian menjadi para ulama yang angkuh. Ilmu kalian tidak
akan bermanfaat kerana kebodohan kamu."

Berkata Ali bin Abi Talib r.a.;

"Belajarlah kamu ilmu, kamu akan mengetahui dengannya dan amalkanlah
dia, kamu akan jadi tokoh. Akan datang sesudah kamu satu masa,
disebut orang sebahagian mereka. Bahawa tidak akan selamat dan
padanya melainkan orang yang tidur yang tidak dikena penyakit.
Mereka itu adalah para imam pembimbing yang menuangkan pengorbanan,
Allah swt membukakan bagi mereka pintu-pintu rahmat-Nya dan Allah
melepaskan dari mereka bahaya ancaman-Nya."


----------------------------------------------------------------------

D-a-r-i-E-m-e-l


Dorongan orang yang membunuh diri ialah kerana putus asa dan kecewa dengan
takdir tuhan, sebaliknya perbuatan meletup diri dalam sasaran musuh oleh
pejuang Islam bertujuan untuk menolong agama Allah dan menamkan ketakutan
kedalam hati musuh. Implikasi daripada dua tujuan tersebut sangat berbeza.

teruskan membaca ...

Meletupkan diri dalam sasaran musuh kini menjadi kaedah yang semakin popular
dikalangan pejuang Islam khususnya di Palestin. Penentangan bentuk baru ini
telah membuahkan hasil yang memberansangkan dalam peperangan menentang musuh
samada dari segi nisbah kerugian nyawa, kesan kepada ekonomi dan rancangan
pendudukan Yahudi di wilayah Palestin dan di tanah yang dijajah Israel
sendiri.

Ulama' Islam yang terkemuka terutamanya al Qardhawi bersama puluhan ulama'
lain Antaranya Dr. Muhamad az Zuhaili, Dr. Wahbah Az Zuhaili, Dr. Siad
Ramadhan Al Buthi, Dr. Abd. Kadir Rayyan dan lain-lain mengharuskan
penggunaan kaedah "bom manusia" untuk memusnahkan sasaran musuh khususnya
Yahudi.

Namun masih terdapat persoalan daripada sesetengah pembaca yang dihantar
kepada Massej OnLine mengenai hukum jika perbuatan seumpaman itu termasuk
dalam kategori "mencampakkan diri dalam kebinasaan" atau ia menyebabkan
kematian orang awam yang tidak berdosa. Ada juga dikalangan pemuda yang cuba
mengimplimentasikan fatwa tersebut dalam realiti lain selain dari Yahudi di
Palestin.

Untuk menjelaskan kekliruan tersebut Massej On Line cuba menjelas semula
beberapa perkara yang dibahaskan oleh ulama' dalam membincangkan perkara ini
secara ringkas untuk manfaat pembaca.
1. Pandangan ulama' silam terhadap maksud "at tahlukah" dan kaedah
mencampakkan diri dalam kumpulan musuh yang bawa kemungkinan besar pelakunya
terbunuh
2. Kedua dari segi sasarannya yang mungkin melibatkan orang awam yang tidak
berdosa
3. Dan sejauhmana fatwa ini boleh diumumkan kepada realiti lain kepada skop
yang lebih luas selain daripada kontek pejuang Palestin lawan masyarakat
Yahudi zionis.

Dalam suasana yang tidak setanding seperti di Palestin dimana Yahudi yang
mendapat sokongan dan bantuan dari seluruh dunia dan pejuang Palestin yang
terkepong dari semua aspek dan penjuru, perjuangan jihad pembebasan
memerlukan kepada pembaruan dari segi kaedah pertembungan. Ia memerlukan
wasilah baru yang menjamin kerugian yang lebih rendah dipihak Islam dan
kerugian yang lebih besar dipihak musuh.

"Bom manusia" adalah wasilah terbukti canggih dan berkesan untuk menentang
perancangan zionis Yahudi dalam semua aspek seperti yang saya sebutkan
secara ringkas dalam mukadimah tulisan ini. Namun apakah penjelasan ulama'
terhadap kesamaran-kesamaran yang dikemukakan diatas?, penulis simpulkan
penjelasannya dalam perenggan-perenggan berikut.

"At tahlukah "mencampakkan diri dalam kebinasaan dan membunuh diri

Perbuatan meletupkan diri dengan bom yang dililit diseluruh badan pada
lahirnya nampak sama dengan tindakan membunuh diri yang diharamkan oleh
Islam, tetapi ia sebenarnya berbeza dari segi maksud dan juga dari segi
kesannya.

Dorongan orang yang membunuh diri ialah kerana putus asa dan kecewa dengan
takdir tuhan, sebaliknya perbuatan meletup diri dalam sasaran musuh oleh
pejuang Islam bertujuan untuk menolong agama Allah dan menamkan ketakutan
kedalam hati musuh. Implikasi daripada dua tujuan tersebut sangat berbeza.

Adakah ia termasuk dalam mencampakkan diri dalam kebinasaan "at tahlukah"?.
Jawapannya ialah tidak. Ini merujuk kepada pentafsiran ulama' terhadap ayat
195, surah Al Baqarah. Al Jassas menyebut riwayat daripada Abi Ayub yang
menjelaskan bahawa maksud perkataan "a t tahlukah" itu ialah perbuatan
meninggalkan jihad kerana menjaga harta.

Adapun mencampakkan diri kedalam kumpulan musuh tidak dianggap sebagai "at
tahlukah" jika ia dilakukan kerana tamakkan syahadah dan perbuatannya itu
memberi kesan "nikayah" kepada kumpulan musuh seperti menyebabkan mereka
takut atau menggalakkan orang lain supaya berani melakukan sepertinya. Namun
jika ia tidak membawa maksud "nikayah" maka kebanyakan ulama' tidak
mengharuskan perbuatan tersebut. (Lihat tafsir Jassas, Al Qurtubi al Maliki,
al Razi as Syafie, Ibnu Kahir dan at Tabari, fatwa Ibnu Taimiah, As
Syaukani, dan Rasyed Ridha dalam al Manar)

Mengenai pendapat As Syeikh Hassan Ayub yang mengharuskan perbuatan
menenggelamkan kapal, mengebom kilang senjata musuh atau menanam bom dalam
kem musuh walaupun pelakunya tahu kemungkinan ia akan terkorban bersama
mereka tetapi tidak mengharuskan tindakan meletup diri dalam sasaran musuh
atas alasan maksud perbuatan pertama ialah mebinasakan musuh dalam keadaan
ia tahu kemungkinan ia terkonban sedangkan dalam keadaan kedua di mula
letupkan dirinya dan ada kemungkinan tidak mengenai sasaran, tidak
berbangkit, kerana dalam dua-dua keadaan kemungkinan itu tetap sama.

Meletupkan Diri Dalam Sasaran Yang Mungkin Mengenai Orang Awam

Antara adab peperangan dalam Islam ialah tidak membunuh orang tua,
kanak-kanak dan wanita yang tidak terlibat dalam peperangan. Meletupkan diri
dalam sasaran awam mungkin menyebabkan orang tidak berdosa terbunuh dan itu
satu yang ditegah oleh syarak. Jika ini berlaku bagaimana ia boleh dianggap
sebagai kaedah yang diterima oleh syarak dan pelakunya dianggap
semulia-mulia shuhada'?

Meneliti fatwa yang mengharuskan penggunaan kaedah bom manusia khususnya
dalam kes pejuang Palestin yang meletupkan diri dalam sasaran awam Yahudi,
ulama' didapati telah mengkategori masyarakat Yahudi semua sekali sebagai
masyarakat ketenteraan.

Kata al Qardhawi: "Masyarak Zionis adalah masyarakat ketenteraan, lelaki dan
wanitanya askar dalam tentera yang boleh dikerahkan bila-bila masa. Ada pun
orang tua dan kanak-kanak yang terbunuh adalah dengan cara yang tidak
disengajakan dan termasuk dalam kemestian peperangan yang sukar dielakkan".

Adakah Fatwa ini umum untuk semua masyarakat atau khusus untuk masyarakat
Yahudi sahaja?

Secara umum kaedah meletup diri dalam sasaran musuh boleh dipakai untuk
apa-apa sasaran musuh dimana sahaja di seluruh dunia. Namun daripada kajian
yang dibuat operasi "isytiyhad" atau meletupakan diri dengan bom yang
dililit pada badan pada sasaran yang melibatkan "orang awam" hanya
diharuskan dalam masyarakat Yahudi sahaja dan tidak harus dilakukan dalam
masyarakat lain yang tidak ditakrifkan sebagai masyarakat ketenteraan.

Dengan itu diharap kita telah menjelaskan kesamaran yang timbul berkaitan
dengan hukum Islam terhadap operasi berani mati atau "isytisyhad"
sebagaimana yang dilakukan oleh pejuang Islam di Pelestin dan dimana sahaja
di dunia ini.

Wallahu aklam bi as sowab.No comments: