2/20/2011

Fikir

Kata akhi Fazrul Ismail: Allah hanya mengulang 18 kali perkataan akar 'fakara' dalam al-Quran. 18 tempat yang perlu fikir. Selainnya, tidak bermanfaat.

Ya, Kadang-kadang fikir banyak pun tidak ada faedahnya.

No comments: