11/20/2011

Muslim yang sejati adalah buku yang boleh dibaca oleh semua orang.

Hassan al-BannaImage by bismikaallahuma via Flickr
"Sebuah buku yang diletakkan di dalam perpustakaan boleh dibaca oleh seorang individu sahaja. Tetapi seseorang muslim yang sejati adalah buku yang boleh dibaca oleh semua orang. Ke mana sahaja dia berjalan maka dia sebenarnya adalah dakwah yang bergerak."
[Imam Hassan al-Banna]
Enhanced by Zemanta

No comments: